Sukces

eco-aspira-2

Z przyjemnością mamy zaszczyt Państwa powiadomić, iż Fundacja AsPiRa zrealizowała projekt dofinansowany ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach.
Tematem projektu pt. “Przez umiejętne wykorzystanie OZE dążymy do czystego klimatu” były warsztaty poświęcone Odnawialnym Źródłom Energii skierowane do młodzieży gimnazjalnej i ponadgimnazjalnej i odbywały się w częstochowskich szkołach.

Wszystkim zaangażowanym w realizację projektu serdecznie dziękujemy.