Slide Title 1

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Maecenas pulvinar nibh purus, eget convallis erat efficitur eget.

Read More

Slide Title 2

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Maecenas pulvinar nibh purus, eget convallis erat efficitur eget.

Read More

biuro@aspira.org.pl
+48 537-593-399

Dotacje

  • kontakt

Nabór wniosków dla WFOŚiGW

Nabór wniosków w ramach programu “Prosument – linia dofinansowania z przeznaczeniem na zakup i montaż mikroinstalacji odnawialnych źródeł energii poprzez wojewódzkie fundusze ochrony środowiska i gospodarki wodnej”.

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej ogłasza nabór w trybie ciągłym, wniosków o udostępnienie środków WFOŚiGW z przeznaczeniem na udzielanie pożyczek oraz wniosków o udostępnienie środków WFOŚiGW  z  przeznaczeniem na udzielanie dotacji, w celu zawierania przez wojewódzkie fundusze ochrony środowiska i gospodarki wodnej  z beneficjentami końcowymi umów pożyczek łącznie z umowami dotacji na przedsięwzięcia realizowane w ramach Części 4c) programu priorytetowego: „Wspieranie rozproszonych, odnawialnych źródeł energii. Część 4) Prosument – linia dofinansowania z przeznaczeniem na zakup i montaż mikroinstalacji odnawialnych źródeł energii”.

W ramach części pilotażowej programu przeznaczono środki na dofinansowanie przedsięwzięć w kwocie 100 mln złotych do wydatkowania w latach 2014-2017, z możliwością zawierania umów do końca 2015r.

Wnioski o udostępnienie środków na udzielanie pożyczek łącznie z dotacjami składają w NFOŚiGW  wojewódzkie fundusze ochrony środowiska i gospodarki wodnej. Po zawarciu umowy z NFOŚiGW wojewódzkie fundusze ochrony środowiska i gospodarki wodnej określą indywidualnie terminy składania wniosków dla beneficjentów końcowych. Wnioski będą przyjmować te WFOŚiGW, które przystąpią do programu Prosument.

Dofinansowanie udzielane jest w formie udostępnienia środków WFOŚiGW z przeznaczeniem na udzielanie pożyczek wraz z dotacją.

Dofinansowanie ze środków udostępnionych przez NFOŚiGW wynosi do 100% kosztów kwalifikowanych instalacji wchodzących w skład przedsięwzięcia, w tym w formie:

  • dotacji: 20-40% dofinansowania (zależnie od rodzaju instalacji),
  • pożyczki oprocentowanej na 1% w skali roku: na pozostałe koszty kwalifikowane.

Minimalna kwota środków na udostępnienie z przeznaczeniem na zawieranie w latach 2014 -2015 umów pożyczek łącznie z umowami dotacji wskazana we wniosku wynosi 1 mln zł.

Wsparciem objęte są przedsięwzięcia polegające na zakupie i montażu instalacji odnawialnych źródeł (6 rodzajów) do produkcji:

  • energii elektrycznej,
  • ciepła i energii elektrycznej (połączone w jedną instalację lub oddzielne instalacje w budynku), na potrzeby istniejących lub będących w budowie budynków mieszkalnych.
    Wymagania techniczne dla instalacji oraz wykaz kosztów kwalifikowanych znajdują się w zał. 3 do programu priorytetowego.

Beneficjentami końcowymi  programu będą osoby fizyczne, spółdzielnie mieszkaniowe, wspólnoty mieszkaniowe.

Więcej informacji znajduje się w zakładce:  Informacje o programie

Galeria

← → x × Previous Next

czytaj wiecej
O Nas

← → x × Previous Next

czytaj wiecej
Oferta

← → x × Previous Next

czytaj wiecej
Działalność

← → x × Previous Next

czytaj wiecej