Możliwości rewitalizacji szlaków i obiektów turystycznych oraz zabytków za pomocą wykorzystania OZE

W dniu 19 września 2013r. w siedzibie Miejskiego Oddziału PTTK w Częstochowie odbyło się seminarium p.t. „Możliwości rewitalizacji szlaków i obiektów turystycznych oraz zabytków za pomocą wykorzystania OZE”, zorganizaowane przez Fundację AsPiRa oraz Oddział Miejski PTTK w Częstochowie.

Patronat nad wydarzeniem objął Prezydent Miasta Częstochowy.