Ustawa o OZE już podpisana przez Prezydenta

aktualnosci

W dniu 11 marca 2015 r. Prezydent Bronisław Komorowski podpisał ustawę o OZE. Ustawa wejdzie w życie w ciągu 30 dni od jej ogłoszenia. Część przepisów dotyczących wsparcia wytwórców energii  wejdzie w życie od 1 stycznia 2016 r. Zatem szykuje się rewolucyjna zmiana, polegająca na tym, że obywatel sam będzie konsumentem i producentem energii czyli prosumentem. Energia odnawialna jest to jeden z priorytetowych kierunków  rozwoju Unii Europejskiej. Chodzi tu głównie o ochronę atmosfery i klimatu. Plan jest taki aby do końca 2020 r., 20% ogólnego  zapotrzebowania energetycznego zaspakajać energią pochodzącą ze źródeł odnawialnych. Ustawa przewiduje powołanie  nowej instytucji  związanej z rozliczeniami związanymi z OZE tj, Operatora Rozliczeń Energii Odnawialnej z siedzibą w Bytomiu.

Zgodnie z systemem aukcyjnym, który od 1 stycznia 2016 r. zastąpi dotychczasowy system wsparcia dla energii odnawialnej (tzw. zielone certyfikaty), inwestorzy, których projekty wygrają aukcje, bo zaoferują najbardziej atrakcyjną cenę energii, otrzymają prawo do odsprzedaży jej do sieci po stałej cenie. Z osobnych aukcji będą mogli skorzystać właściciele inwestycji uruchomionych wcześniej, którzy po 1 stycznia 2016 r. zdecydują się na przejście na system aukcji. Dla nich też będzie liczyć się 15-letni okres wsparcia zaczynający się z dniem uruchomienia produkcji energii.
W podpisanej przez prezydenta ustawie znalazł się tzw. zapis prosumencki. Dzieli on prosumentów (jednocześnie producentów energii i jej konsumentów) na dwie grupy – najmniejsze instalacje do 3 kW i te od 3 kW do 10 kW. W przypadku tych pierwszych wsparcie miałoby wynieść ok. 75 gr za kWh w ciągu piętnastu lat, w przypadku drugiej 65 gr/kWh.
Czas pokaże czy Ustawa przyczyni się do rozwoju świadomości ekologicznej, będzie miała też wymiar ekonomiczny – tj. stworzy nowe miejsca pracy oraz zwiększy sprzedaży i produkcję urządzeń służących do produkcji energii ze źródeł odnawialnych.

Dla przykładu szacuje się, że w np. Niemczech 42 % energii odnawialnej produkowanej jest przez właścicieli prywatnych instalacji.  Działają tam nawet spółdzielnie produkujące energię – głównie z paneli fotowoltaicznych oraz turbin wiatrowych i szacuje się, że mikroinstalacje dysponują  mocą ponad 30 tys MW, czyli większą niż cała Polska energetyka zawodowa. Energia odnawialna od wielu lat budzi wiele kontrowersji, związanych głównie z obawami energetyki zawodowej, chodzi zapewne o duży opór tych środowisk przed konkurencją ze strony prosumentów w produkcji energii elektrycznej. Podnosi się argumenty iż infrastruktura jest przestarzała, nie dostosowana do odbioru energii w okresie jej nadmiaru, ani do jej szybkiego dostarczenie w okresie niedoboru tzw. problem magazynowania energii.    Drugim problem to ceny mikroinstalacji, w dalszym ciągu są wysokie, bez wsparcia ze strony państwa mało kto może pozwolić sobie na zakup np. instalacji fotowoltaicznej.  Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej ma  przeznaczyć na ten cel 800 mln zł. Czas zapewne pokaże w jaki sposób rozwinie się w Polsce rynek związany z branżą OZE póki co mamy nadzieję, że słońca i wiatru u nas nie zabraknie.

 

Więcej informacji na temat dofinansowań znajdziecie Państwo na stronach NFOŚiGW.